Vurderer ny holdeplass i Fall

Fylkesordfører Audun Tron opplyser at det blir vurdert å etablere en ny holdeplass for Landekspressen i Fall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hurumvei, bil, vei

Foto: Finn Dale Iversen

Fylkestingsrepresentanten Eivind Brenna fra Venstre tok opp med fylkesordføreren i fylkesutvalget tirsdag det faktum at Landekspressen ikke lengere stopper i Fall. Bakgrunnen skal være ønsket om å spare inn fem minutter på kjøretiden mellom Dokka og Oslo.

I fylkesutvalget antyder imidlertid Tron at det kan bli aktuelt med en ny holdeplass på riksvei 34, sør for boligområdet. Dette kan skje etter møter med beboerne i området og med ordføreren og Statens vegvesen.
-Men i forhold til det begrensede antall brukere vi har registrert i Fall, hadde det vært ønskelig å vurdere en eller annen form for bestillings- eller tilbringeropplegg, før det treffes vedtak om at langrutebussen på nytt skal kjøre innom Fall, tilføyde fylkesordføreren.

Audun Tron opplyste at det ble gjennomført flere endringer i rutetilbudet i fjor høst. Bakgrunnen er kravet om å spare inn 2008-budsjettet.
-For langrutene er situasjonen den at vi blir stadig utfordret på rutetidene ved at det gjennomføres hastighetsbegrensninger, dårlig eller ikke tilfredsstillende veivedlikehold, samt at det ikke alltid blir lagt til rette for kollektivtrafikk ved omlegging av nye veiparseller, sa Tron.

Han pekte blant annet på at fartsgrensen på gamle riksvei 4 mellom Roa og Stryken ble redusert til 60 km/t og at veivedlikeholdet er så dårlig at kjøre- og hviletidsbestemmelsene i Oslo ikke ble overholdt.

Kilde: Oppland Arbeiderblad 19 mars 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**