Borgerlønn vedtatt

Landsmøtet vedtok i dag borgerlønn som garantert minsteinntekt til alle borgere over 18 år i tråd med forslaget Rogaland Venstre fremmet. Helge Solum Larsen er strålende fornøyd. – Dette vil bli vår tids største gjennomgripende velferdsreform, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen på talerstolen. Fra Venstres landsmøte 2008.

Foto: Christoffer Biong

Programkomiteen begrenset ordningen til bare å gjelde langtidsmottakere av sosialhjelp. Men i landsstyret fikk Venstres stortingskandidat Helge Solum Larsen gjennomslag for at dette skal være en ordning for alle norske statsborgere over 18 år. Dette sluttet i dag også landsmøtet seg til.

– Mange har lyst til å starte sin egen bedrift, men våger ikke. Hva skal de leve av i de første årene det tar fra oppstart til bedriften begynner å lønne seg?
– Har du tenkt å livnære deg som kunstner, må du gjennom en tøff periode før du slår gjennom. Hva skal du leve av?
– Borgerlønn vil også gjøre det mer fristende for flere å ta lang utdanning pluss etterutdanning.

Solum Larsens andre viktige begrunnelse for borgerlønn er at det vil gi folk som ikke kan arbeide fordi de sliter med for eksempel rus, psykiatri, uførhet eller annet økt trygghet, større verdighet og bedre hjelp.
– Når dette blir en automatisk rettighet, unngår vi klientifisering og mistenkeliggjøring. I tillegg vil alle de som jobber i Nav-systemet kunne bruke kunnskapen og kreftene sine på å hjelpe folk, i stedet for å flytte papir, argumenterer han.

Les mer i Aftenbladet.no, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**