EU-søknad uaktuelt nå

Venstres landsmøte er delt om hvorvidt partiet skal promotere EU-medlemskap i kommende periode. Landsmøtet er enige om at Venstres folkevalgte skal følge folkeavstemmingsresultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Et knapt lertall i Venstres landsmøtet vurderer ikke en søknad om medlemskap i EU som aktuelt i kommende stortingsperiode. -Når det blir aktuelt, er Venstre klar for den debatten, i mellomtiden skal dagens forhold til EU viderutvikles gjennom EØS-avtalen, sier fylkesleder og stortingskandidat Roar Sollied.

Hele Landsmøtet var enige om at “hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktualisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.”

-Et overveiende flertall i Troms Venstres årsmøte i februar mente at denne siste delen var tilstrekkelig for stortingsprogrammet for neste periode, opplyser Sollied. Skulle en søknad bli aktuell, vil Venstre innkalle til ekstraordinært landsmøte. Kontrakten med velgerne i denne perioden vil uansett være at folkeavstemningene er bindende for Venstre folkevalgte, og det var det altså enstemmighet om på Venstres lm.

-EU er viktig for Norge, ikke bare som handelspartner, men også som samarbeidspartner i forhold som gjelder miljø og utenrikspolitikk, fastslår Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**