Protokollering

Som et ledd i sitt arbeid for større åpenhet i Iveland kommune vil Iveland Venstre ved Olaf Engestøl fremme en innterpellasjon i neste kommunestyre som vil føre til at det blir protokollert hva representantene stemmer i kommunestyre og hovedutvalgsmøter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Slik ser innterpellasjonen ut:

Interpellasjon om protokollering av kommunale møter.

Det å fremme politisk engasjement i sin kommune er en viktig oppgave for lokalpolitikere, noe jeg både håper og tror at vi alle er enige om. For å virkelig kunne engasjere seg i lokaldemokratiet er det helt sentralt å vite hva som foregår og hva de man vurderer å tilslutte seg til ved valg faktisk prioriterer.

For å få denne innsikten holder det ikke å lese partiprogrammene, da de i de fleste kommuner og da også Iveland så å si er blottet for ulikheter. Man kan skrive mye fint i et program, men det som virkelig skiller en politikers verdier fra den andres er det han ønsker å prioritere når hun står ovenfor et valg mellom flere gode eller dårlige alternativer.

Åpenhet har den siste tiden stått helt sentralt i Iveland kommune, og jeg sitter med det inntrykk at de fleste eller kanskje til og med alle kommunestyrerepresentantene syntes at åpenhet er viktig og noe det er verd å sette fokus på. Og det hadde jo vert litt rart om den åpenheten vi frontet i sist kommunestyre i saken om utbygging av gang og sykkelsti, ikke skulle være mist like sterk når det gjelder våre egne valg i kommunestyre og hovedutvalg

Dette har allerede vert praktisert i Iveland Kommunes levekårsutvalg ved de 2 siste møtene, og selv har jeg fått flere positive tilbakemeldinger fra innbyggere på det.

Forslag til vedtak:

1. Ifra hovedutvalgsmøtene 13. april og utover blir protokollert hva de ulike representantene stemmer etter modell fra det levekårsutvalget har praktisert siden møte 1. april 2009, dette vil gjelde for kommunestyre og hovedutvalg, men ikke for utvalg uten innstillingsmyndighet til kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**