En velferdsreform som styrker kommunene

I helga vedtok Venstres landsmøte en omfattende velferdsreform som vil sikre at kommunene får tilført minst 20 friske milliarder kroner til styrking av eldre- og omsorgstjenestene. – Hvordan vi behandler og tar oss av de eldre er selve lakmustesten på hvor godt samfunnet er, sier Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Eldre

Foto: Microsoft

Alt for ofte blir de som både er eldre og syke kastebellar mellom statlige sykehus og kommunale sykehjem. – Dette er uverdig! Når vi er i en så sårbar og usikker situasjon må en kunne forvente at fellesskapet kan stille opp i nærmiljøet. Det handler om trygghet og verdighet, sier Melby.

Gjennom landsmøtevedtaket sikrer Venstre en gigantisk styrking av kommunenes primærhelsetjeneste. Målet er at hver kommune som minimum skal kunne tilby spesialisert pleie og omsorg, helsehus og rehabilitering. Alt dette er oppgaver som i dag blir løst av staten.

– For å få til denne endringen i oppgavefordelingen, trenger vi en kommunereform, sier Melby. – Vi trenger færre og sterkere kommuner som kan løse de stadig voksende oppgavene i denne sektoren. Dette vil gi oss færre rådhus, men bedre tjenester til innbyggerne, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**