Kyststamveien er Venstres vei nr. 1

Kyststamveien E39 Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim var sammen med E6 nord for Trondheim de to eneste veiene som trukket fram da Venstres landsmøte prioriterte i programforslagets samferdselskapittel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Venstre er partiet med den mest offensive jernbanepolitkken. Partiets landsmøte vedtok i helgen også at staten skal bidra til bybane på Nord-Jæren.
-Dette er en framtidsrettet og riktig balansert samferdselspolitikk, sier Venstres Helge Solum Larsen. Han er stortingskandidat for Rogaland og leder av Rogaland Venstre.

-Disse prioriteringene gir oss mulighet og flytte interntrafikk fra privatbil til skinnegående kollektivtransport i storbyområdet, samtidig som vi sikrer at stamveien på vestlandet prioriteres, noe som er helt nødvendig av hensyn til nyttetrafikken og næringslivet, sier han.

Les mer i Aftenbladet.no her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**