Bibliotekmelding som ikke var verdt å vente på

Stortingskandidat Anita Østby mener bibliotekmeldingen som nylig passerte i statsråd ikke var verd å vente på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innlegg av Anita Østby, stortingskandidat.

Anita Østby

Foto: Østby

Nylig passerte stortingsmeldingen om bibliotek statsråd. Meldingen omtaler biblioteket som både kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena i en digital tid. Venstre deler mye av virkelighetsbeskrivelsen og drøftingene i meldinga, men vi er svært skuffet over at de aller fleste tiltakene bare handler om å "greie ut" og "vurdere".

Departementet har allerede hatt flere år på seg til å gjøre de nødvendige vurderinger og avklaringer, og Venstre tar det nærmest for gitt at kulturministeren skulle presentere konkrete og forpliktende planer for den framtidige satsingen i biblioteksektoren. Det er det svært lite av i denne meldingen.

Regjeringen og kulturminister Giske har langt på vei neglisjert biblioteksektoren i påvente av bibliotekmeldinga, og det synes Venstre er synd. Det er mange gode forslag i utredningen "Bibliotekreform 2014" som allerede kunne vært igangsatt dersom Regjeringen bare hadde villet prioritere dette. Venstre har i hver budsjettbehandling denne stortingsperioden prioritert biblioteksektoren.

Derfor er det er overraskende for Venstre at departementet understreker at de kommende satsingene på bibliotekfeltet skal skje innenfor eksisterende budsjettrammer, og knapt nok lover en krone ekstra i årene som kommer. Det er et paradoks når vi vet at det blant annet er et betydelig behov for å styrke bibliotekenes innhold, ansattes kompetanseheving og sette i gang et investeringsprogram for biblioteklokaler.

I forkant av bibliotekmeldingen uttrykte Venstre en rekke forventninger til innholdet og konkrete satsingsområder. Venstre hadde følgende krav til bibliotekmeldingen:.

1. Den må følge opp tiltakene som ligger i utredningen "Bibliotekreform 2014" med en prioritert opptrappingsplan og ferske midler allerede fra Revidert nasjonalbudsjett 2009.
2. Den må prioritere å få på plass et eget investeringsprogram for biblioteklokaler og en kompetanseutviklingspott for ansatte i bibliotekene snarest mulig.
3. Den må styrke det flerkulturelle bibliotektilbudet for på denne måten styrke integreringsarbeidet i både by og land.
4. Den må fylle skolebibliotekene i både grunn- og videregående skole med innhold ved å utvide innkjøpsordningene for litteratur til å også omfatte disse bibliotekene.
5. Den må umiddelbart styrke innkjøpsordninga for sakprosa til minimum 100 titler per år i stedet for en "gradvis opptrapping".

Anita Østby
Stortingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**