Bystyremøte torsdag 30. april

Anne Tørå Solsvik og Jan Kløvstad møter i bystyret torsdag 30. april. Først er det ekstraordinært formannskapsmøte om budsjettet i omsorgseiningane kl 1200, så befaring på Vindholmen kl 1400 og

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


bystyremøte frå kl 1700.

Anne Tørå Solsvik har bedt om permisjon frå kl 20.00 grunna reise og nasjonale oppdrag, og i siste delen av bystyremøtet overtar Dega Abdi Aman stemmeretten for Anne Tørå Solsvik.

Om bystyresakene, sjå her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**