For dårlig gjeldsrådgivning i Haugesund

Haugesund kommunes tilbud om gjeldsrådgivning er for dårlig, viser en ny test fra Forbrukerrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunene er pliktig til å tilby innbyggere som trenger det råd, veiledning og hjelp med privatøkonomien. Forbrukerrådet har nylig undersøkt om landets kommuner har en fungerende gjeldsrådgivningstjeneste.

Haugesund kommune sin gjeldsrådgivningstjeneste får kun 17 av 100 mulige poeng i testen. Forbrukerrådet peker på at Haugesund kommune har middels nettsider og dermed ikke informerer innbyggerne godt nok om tjenesten. Haugesund kommune har også dårlig service på e-post når innbyggerne henvender seg med ønske om rådgivning.

Finanskrisen fører til økt arbeidsledighet og dermed større gjeldsproblemer for de som mister jobben. Haugesund kommune bør ha en gjeldsrådgivningstjeneste med god nok kvalitet og kapasitet til å følge opp det økte behovet for rådgivning.

Venstre vil følge opp denne saken gjennom en interpellasjon til ordføreren i bystyremøtet den 13. mai 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**