Innflytelse i eget parti

I helgen så vi hvordan lokale Venstre-folk også fikk gjennomslag i eget parti, i hvert fall i noen spørsmål. Grimstad-ordfører Hans Antonsen fikk som leder av programkomiteen selvfølgelig stor innflytelse på partiets politikk de nærmeste fire årene. Men også partiets stortingskandidat Øystein Haga fikk flertall for sitt syn på kravene til norske kommuner, skriver Agderposten på lederplass 27. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Øystein Haga/Anne Margrethe larsen

Foto: E.Pedersen

Hele lederartikkelen følger her:

“En viktig forutsetning for å lykkes som politiker er at man har innflytelse i eget parti. Har man ikke det, har man heller ikke de store utsikter til å få gjennomslag for egne ideer og synspunkter. Man kan enten ha gode argumenter for en sak man tror på, man kan inngå allianser med andre i partiet som øker kraften bak egne standpunkter eller en kombinasjon.

Forrige helg så vi eksempler på at vårt lokale Arbeiderparti økte sin innflytelse ved, forut for Ap-landsmøtet, å søke samarbeid med fylkespartiene i Vest-Agder, Telemark og Vestfold. På den måten fikk man gjennomslag for viktige saker som billigere tannhelsetjenester, evaluering av sykehusforetakenes regnskapsregler og prosjektfinansiering av stamveier.

I helgen så vi hvordan lokale Venstre-folk også fikk gjennomslag i eget parti, i hvert fall i noen spørsmål. Grimstad-ordfører Hans Antonsen fikk som leder av programkomiteen selvfølgelig stor innflytelse på partiets politikk de nærmeste fire årene. Men også partiets stortingskandidat Øystein Haga (på bildet sammen med stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen, Vest-Agder) fikk flertall for sitt syn på kravene til norske kommuner. Folks forventninger om servicenivået og kvaliteten på byråkrati og tjenester gjør at Norge må halvere antall kommuner, skal alle krav kunne innfris.

Vi så også hvordan vår egen Unge Venstre-leder Anne Solsvik kjempet durabelig for at Venstre skulle bli et parti som sier klart og tydelig ja til norsk EU-medlemskap. Slik ble det imidlertid ikke. Partileder Lars Sponheim tror helt sikkert Venstre vil si ja neste gang Norge har folkeavstemning om EU-medlemskap, men partiet tror ikke det blir aktuelt i neste stortingsperiode og synes derfor heller ikke det behøver å mene noe nå.

Når Sponheim har tvilt seg frem til at han vil si ja når Tyrkia er blitt medlem, og Europa dermed er åpent for å inspirere den muslimske verden i demokratisk retning, har han ikke nettopp hastverk.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**