Landsmøtet: Sørlandet fikk gjennomslag for flere av sine saker

Delegasjonen fra Aust- og Vest-Agder fikk gjennom flere av sine forslag på landsmøtet i Stavanger i helga

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I programmet for 2009-2013 ble dette vedtatt:

Blant annet fikk vi fjennom et forslag som lød slik:Arbeide for mindre byråkrati for lærere, slik at de får mer tid til forberedelse og direkte elevoppfølging.

Styrking av Universitet i Agder gjennom økte basisbevilgninger til universiteter og høyskoler samt økning av Fond for forskning og utvikling til 150mrd.

Kartlegging av det marinbiologiske mangfoldet i kystområdene.

Utbygging av sykkelveier og belønningsordning for sykkel lik den vi har for kollektivtransport i dag.

Satsing på tog med en reisetid på mindre enn 3 timer mellom Kristiansand og Oslo.

Som politisk uttalelse fikk vi inn “Vern Skagerrak” som sa at Venstre ønsket rekreasjon og fisk framfor olje og gass i Skagerrak.

Arild Berge – nå også med glorie

Arild Berge

Foto: E.Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**