Styremøte 28/04

Iveland Venstre prioriterer åpenhet og legger derfor ut refferatet fra styremøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styremøte i Iveland Venstre 28.04.09

Oppmøtte:

Odd Håvard Dahle
Marius Brufjell
Mads Jensen
Olaf Engestøl

Saksliste:

Sak 1: Saker kommunestyre
Sak 2: Vurdering interkommunale samarbeid.
Sak 3: Rekruttering
Sak 4: Eventuelt

Sak 1

Kommunestyre saker: http://iveland.kommune.no/index.php?m=fil&m_action=vis&f_id=1367

PS16/09 Søknad om utvidelse av Iveland kraftverk.

Odd Håvard Dahle orienterte om saksforhold.

Iveland Venstre er sterkt kritiske til å legge fylling i Fosskarsdalen, dette grunnet det rike biologiske mangfoldet som finnes her.
Utover det er Iveland Venstre fornøyd med resultatet av forhandlingene.

PS17/09 Midlertidig utvidelse av barnehageareal- Skaiå barnehage.

Iveland Venstre ser det som nødvendig å gi tillatelse til denne utvidelsen, men er bekymret for at skolen mister sin gymsal.

PS18/09

Iveland Venstre vil gå i mot rådmannens innstilling fordi man ser det som viktig å opprettholde skolen på Skaiå, og ser også det også som det beste for elevene ved Skaiå skole og ha barneskole og barnehage samlet på Skaiå.
Iveland Venstre ser også dette som en snikinnføring av en annen skolestruktur, og det er noe vi på det sterkeste er imot.

PS19/09 Mindre reguleringsendring birketveit sentrum.

Iveland Venstre vil ikke støtte stedsutviklingsprosjektet slik det nå foreligger, dette både på grunn av at vi ser det som uansvarlig bruk av kommunale midler, og fordi dette vil medføre store problemer med tanken på parkeringsarealer også grunnforhold er årsak til å stille spørsmålstegn med hvor gjennomtenkt dette er.

Vi vil følge varslet forslag fra Arbeiderpartiet.

PS20/09 Stedsutviklingsprosjekt

Se sak over

PS21/09 Godkjenning av anbud, vedlikehold av tak på Iveland skole

Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS22/09 Trafikksikkerhetsplan

Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS23/09 Eigerandel i Returkraft AS

Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS24/09 Reguleringsplan for Grosås senter.

Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS25/09 Fornying av skjenkebevilling til Ogge Gjesteheim.

Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS26/09 Årsberetning og Regnskap

Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS27/09 Kontroll av skatteoppkreverfunksjon 08

Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS28/09 Kontrollutvalgets årsmelding

Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.
Sak 2: Iveland Venstre diskuterte hvilken ordning av interkommunale samarbeid som vil være mest gunstig, mer om dette vil komme senere.

Sak 3: Iveland Venstre jobber med rekruttering og det ser ut som vi fort kan ende opp med flere medlemmer snarlig

Sak 4:

Ingen kom med andre saker.

Møtet hevet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**