Frafall kan forhindres

– De som faller fra i videregående, kan få store problemer med å komme seg inn i arbeidslivet, det er derfor avgjørende at vi blir flinkere til å følge opp hver enkelt i løpet av skolegangen, sier fylkestingsrepresentant Elisabeth Paulsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Elisabeth

– Det er slik at Sør- Trøndelag har færre elever som faller ut av videregående enn de andre fylkene, men allikevel er det for mange her også. Min erfaring innenfor dette feltet viser at det ofte ikke er mye som skal til før ting går bra, litt oppfølging, litt bistand, det at noen ser deg når du har det vanskelig, sier Paulsen.

Paulsen har selv arbeidet mye med mennesker som har problemer med å tilpasse seg arbeidslivet gjennom sin jobb på Kimsenteret, og hun vet at tiltak fungerer.
– Det at det ofte skal lite til, bekreftes også av en SINTEF-rapport som nylig har kommet om temaet. Det vil derfor være viktig for Fylkeskommunen å få en oversikt over dagens situasjon, da skal det være lettere å gå inn med tiltak der det trengs. Av særlig interesse vil være Oppfølgingstjenesten, om deres arbeidsmuligheter, samt noe om hva helsesøsters betydning også i videregående skole, sier Paulsen.

I juni vil fylkestinget få en rapport om hvordan registreringen og oppfølgingen av fravær i videregående skole foregår i dag, og Paulsen vil følge opp denne saken der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**