Krever ny styringsmodell

Turbulensen omkring Nord-Trøndelag Teater har overbevist stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad om at parlamentarismemodellen i fylket må endres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Skjelstad ønsker nå at hele styringsmodellen i Nord-Trøndelag vurderes på nytt. Skjelstad mener en av hovedårsakene til uroen er uklare beslutningslinjer. -Måten man har bygd opp styringsmodellen på i Nord-Trøndelag skaper et beslutnings- og ansvarsvakum. Fylkesrådene har ikke instruksjonsmyndighet overfor ansatte innenfor sitt ansvarsområde. Alt skal i prinsippet gå gjennom fylkesadministrasjonssjefen. Det fører til uklare linjer, sier Skjelstad.

Usikre innbyggere
-Enten må man gå inn for en parlamentarisk modell som samsvarer med regjeringsmodellen, hvor fylkesrådene får ansvar på linje med statsrådene, eller kan man kopiere måten Trondheim styres på, sier Skjelstad. Han mener formannskapsmodellen også kan være aktuell, og da med betalte politikere.

-Turbulensen i vinter avdekker klart behov for endring. Ikke minst mener han det er viktig at folk flest forstår hvordan fylkeskommunen fungerer, sier Skjelstad. -Jeg tror ikke de fleste innbyggerne er klar over hva slags myndighet og ansvar fylkesrådene har, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**