Venstre styrker studentene

-Venstres landsmøte gikk inn for en studentpakke som blant annet innebærer at studiestøtten kan utvides til 11 måneder, sier stortingskandidat Håkon Alstadheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Student, studere, universitet

Foto: Håkon Sparre (UMB)

-Etter kvalitetsreformen har studieåret blitt lengre. De fleste studenter har sine siste eksamener i juni, mens Lånekassens siste utbetaling skjer i mai. Venstre vil nå øke bevilgningene til studiestøtten slik at studentene også kan få penger i juni måned, sier Alstadheim.

-Både Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund har tydelig gitt uttrykk for at 11 måneders studiestøtte, sammen med bygging av nye studentboliger, vil være den viktigste prioriteringen fra studentene, sier Alstadheim.

Venstres landsmøte gikk også inn for andre viktige tiltak for studentene:
– Legge til rette for bygging av minst 1000 nyestudentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen.
– Prisregulere studielånet årlig.
– La studentene selv velge om de ønsker halvårig eller månedlig utbetaling av studielånet.
– Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
– Utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**