Ordninga med barnas representant i plansaker held fram

Solveig Pettersen Hervik rykkar opp frå vararepresentant til barnas representant i plansaker i bystyret i kveld. Elisabeth Hopstock blir ny varamedlem. I samband med at rådmannen hadde foreslått skifte av barnas representant i plansaker,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


kom det også fram at staten ikkje lenger krev at kommunane har barnas representant.

Venstres Jan Kløvstad foreslo på vegner av fleirtalet at Arendal kommune held fram med dne viktige og vellykka ordninga med barnas representant. Dette blei einstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**