Flott plan for 90-100 hus og leiligheiter ved Kilsund, seier Venstre

– Reguleringsplanen for Skifjell ved Kilsund er ei god sak for heile Flosta. Å få så mange menneske til Kilsund vil vere flott både for skolen og heile lokalsamfunnet, seier Venstres Anne Tørå Solsvik og Jan Kløvstad i samband med

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


einstemmig planutvalsvedtak om å legge ut saka til høyring.

I det vidare arbeidet vil Venstre – som vanleg – påverke slik at det blir miljøvennlege hus, at estetikken i området blir tatt vare på og at naturinngrepa blir minimale.

Sjå meir om saka her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**