Medlemsmøte og presentasjon av stortingsvalgsprogrammet i Sagene Venstre

Rundt et tyvetalls venstremedlemmer og sympatisører fant veien til Sagene lunsjbar for å høre Oslo Venstres tredjekandidat, Alvhild Hedstein innlede om Venstres stortingsvalgsprogram for den kommende stortingsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Miljø- og samferdsel
Hedstein gikk tematisk igjennom stortingsvalgsprogrammet og utdypet om Venstres mest sentrale endringer i forhold til dagens politiske kurs. Hun var innom overgangen til lavutslippssamfunnet og Venstres ambisiøse miljøpolitikk. Overgangen fra rød til grønn skatt er et viktig systemgrep for å nå målsetningene om reduksjon av klimagassutslipp gjennom å stimulere folk til å leve mer miljøvennlig over skatteseddelen. Vi har all grunn til å være stolte over vår samferdselspolitikk med den mest ambisiøse togsatsningen man har sett i Norge på hundre år.

-Velferdsreformen
En reform av velferdsstaten er viktig. Dagens offentlig sektor er stor uten å klare å gjennomføre oppgavene på en tilfredsstillende måte. Løsningen er mer makt til kommunene, som også er lokaldemokrati. Styrking av fastlegeordningen er også en viktig del av dette. For Venstre er det viktig å styrke frivilligheten innenfor velferd. Det er essensielt å stimulere til at man selv på privat initiativ tar vare på sine egne i alderdom eller sykdom uten at man skal være økonomisk lidende. En garantert minsteinntekt bør også forsøkes på langtidsmottakere av sosialhjelp som et prøveprosjekt på vei mot borgerlønn.

-Sammenhengen
En rød tråd gjennom Venstres program er desentralisering av makt være seg om det er innenfor velferd, kultur, skole og utdanning. Overgangen til lavutslippssamfunnet er også viktig med konkrete krav til utslippsreduksjoner og løsningene for å få til dette. For Venstre er det viktig å bruke incentiver fremfor pisk i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Alvhild Hedstein innleder om stortingsvalgsprogrammet 2009-2013

Foto: Torkild Strandvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**