Ble svar skyldig om miljøgate i Sognsveien

I bystyrets spørretime onsdag stilte Toril Berge spørsmål til miljø- og samferdselsbyråden om fremdriften i prosjektet “Miljøgate Sognsveien”. Byråden kjente ikke saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Toril Berge

Foto: Sveinung Bråthen

Toril Berge: “Ordfører. Bystyret har vedtatt budsjettmidler til prosjektet Miljøgate Sognsveien. I forbindelse med budsjettet for 2008 vedtok bystyret etter forslag fra H, Frp, V og KrF følgende, sitat: «Bystyret bes legge frem sak om igangsettelse av prosjekt Miljøgate Sognsveien, herunder avklare reguleringsmessige forhold.»

I forbindelse med budsjettet for 2009 ble det deretter avsatt 13,5 millioner kroner til prosjektet, hvorav 5 mill. i 2009 og 8,5 mill. i 2010.

Når kan vi forvente at reguleringsplanen havner på bystyrets bord? Og når kan vi regne med at første spadetak knyttet til dette prosjektet blir tatt? Vil byrådet nå i større grad følge opp prosessen videre på en noe mer proaktiv måte?”

Byråd Jøran Kallmyr: “Jeg tror reguleringsplanen ligger i plan- og bygningsetaten, og jeg tror den kommer til bystyret snart, men jeg kan ikke svare på stående fot akkurat når det blir.”

Toril Berge er ikke fornøyd med svaret.

– Vi har klare budsjettvedtak om dette prosjektet, og jeg hadde forventet at byråden som har ansvaret kjente til den, sier Toril Berge. – Jeg forventer at han snarest setter seg bedre inn i saken og sørger for at det gjennomføres som planlagt. Et flertall i bystyret har stilt seg bak prosjektet, og slik blir det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**