Gjennomslag for bedre gjeldsrådgivning i Haugesund

Venstre fikk gjennomslag for at vi må bedre gjeldsrådgivningstjenesten i bystyremøtet den 13. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bystyret behandlet en interpellasjon, hvor Venstres Marius Rønnevik etterlyste tiltak for å bedre gjeldsrådgivningen i kommunen.

Se video av interpellasjonen her:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
Marius Rønnevik

Foto: Marlene Knutsen

Ordføreren viste i sitt svar til at kommunen ikke er fornøyd med kapasiteten og kvaliteten på gjeldsrådgivningstjenesten. Finanskrisen har gitt økt behov for gjeldsrådgivning, og ventetiden er for lang på grunn av lav bemanning.

Bystyret ba enstemmig administrasjonen om å fremme en egen sak om utfordringer og status innen kommunens gjeldsrådgivningstjeneste. Etter forslag fra Venstre skal administrasjonen her foreslå kortsiktige og langsiktige tiltak, samt utrede muligheten for interkommunalt samarbeid om dette tjenestetilbudet.

Venstres Marius Rønnevik er fornøyd med bystyrets vedtak. Han peker på at det er svært mange ungdom i Haugesund som har alvorlige betalingsproblemer. -Kommunen bør raskt gi tips og råd om hva disse selv kan gjøre for å ordne opp i sin privatøkonomi, sier Rønnevik. Da kan man kanskje unngå senere å få behov for økonomisk sosialhjelp.

Bakgrunnen for interpellasjonen var at Haugesund kommune kom dårlig ut i en landsomfattende test av gjeldsrådgivningen til kommunene, som Forbrukerrådet nylig la fram. Haugesund informerer ikke godt nok om tjenesten på nettsidene, har for lav tilgjengelighet til tjenesten og for dårlig service på e-post.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**