UNIVERSELL UTFORMING / TILGJENGELIGHET FOR ALLE

Den 12.mai var det seminar om universell utforming i kommunestyresalen. Målsettingen med seminaret var å formidle kunnskap og skape motivasjon hos kommunens
administrasjon og ledelse, politisk ledelse, lokale entreprenører og representanter for det lokale
næringslivet og frivillige organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Meløy kommune har mottatt tilskudd fra sosial- og helsedirektoratet / Deltasenteret
til å arrangere startseminar / kunnskapsseminar om universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Plan- og utviklingsavdelingen i Meløy har planlagt seminaret i samarbeid med Deltasenteret,
Husbanken i Bodø, og det lokale Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Desverre ble det litt negativ fokus i AN, da seminaret ble avholdt i 4.etasje og heisen sto, og dermed gjorde seminaret utilgjengelig for handikappede. Men heldigvis klarte de å få heisen til å gå den dagen slik at de som ønsket det kunne få delta.

Det var mange som var invitert til seminaret, men langtfra alle møtte opp. Det var synd, fordi det var et spennende og motiverende seminar som satte fokus på hva som menes med universell utforming.

Jan Arild Bøe fra Husbanken viste bilder av bygninger og utepmråder, med fokus på hva som er bra og hva som er mindre bra for folk med nedsatt funksjonsevne.

Leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Per Sagen, fortalte om erfaringene de hadde gjort seg og hvordan rådet skal medvirke i prosessene framover.

Kjell Holdal fra Meløy kommune la fram status om universell utforming i Meløy. Egil Torodd Andersen foredro om statlige føringer, mål og strategier, om definisjoner-begreper og om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

I ettertid har Meløy kommune fått ros i avisa for at de har satt dette viktige temaet på dagsorden!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**