Vil ha flere studenter til Trondheim

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag, legger Regjeringen opp til å opprette 3800 nye studieplasser over hele landet. For NTNU sin del betyr det 300 nye plasser, mens HiST får 75. — Det er gledelig at Regjeringen endelig ser behovet for å øke antall studieplasser, men institusjonene i Trondheim har kapasitet til å ta imot langt flere, sier stortingskandidat Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Universitet (NTNU)

Universitet (NTNU)

NTNU-rektor Torbjørn Digernes har tidligere uttalt at NTNU har kapasitet til å ta imot 700 nye studenter allerede fra høsten av, forutsatt at plassene er fullfinansiert fra statens side. — Med den sterke økningen vi har hatt i år i antall søkere til høyere utdanning, hadde det vært framtidsretta av Regjeringen å satse enda sterkere på dette feltet. Hvis vi ønsker å bygge et kunnskapssamfunn, er det viktig at unge tar utdanning, det er der grunnlaget for framtidas velferdssamfunn dannes, sier Melby.- For Trondheim som kunnskapsby og teknologihovedstad er det viktig at staten satser på høyere utdanning. Vi har rom for flere studenter, og vi mener det er en berikelse for byen, sier hun.

Guri Melby

Guri Melby

Hun er også kritisk til at Regjeringen ikke gjør mer for å løfte basisbevilgningen til utdanningsinstitusjonene. – Universitetene og høgskolene mangler fremdeles minimum 300 mill for å rette opp underfinansieringen fra det vedvarende hvileskjæret Regjeringen påførte sektoren. Dette budsjettet bekrefter dermed inntrykket av en Regjering som ikke satser på forskning og høyere utdanning, og det betyr at vi ikke får et kvalitetsløft i høyere utdanning denne gangen heller, sier Melby.

Se NTNU-rektors uttalelser om kapasieteten for studieplasser ved NTNU her.


Se informasjon om hvor de nye studieplassene kommer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**