Venstre vil ha trafikksikker vei til Kodal — også for gående og syklister

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for ny riksveg 305 fra Kodal til E18. To av alternativene som foreslås utredet ender opp på Fokserød. Disse alternativene vil Statens vegvesen bygge uten tilrettelegging for gående og syklister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skilt GS vei

Foto: Statens Vegvesen

I en uttalelse til planforslaget krever Vestfold Venstre at den nye veistrekningen også bygges for gående og syklister. "Hvis vi skal nå lokale og nasjonale målsetninger om økt sykkelbruk og færre trafikkulykker, må vi legge forholdene til rette for det.

Vi kan ikke henvise gående og syklister til omveier på flere kilometer eller ta seg fram på smale veiskuldre mens biler passerer i 80 km/t ", sier politisk nestleder i Vestfold Venstre, Tor Homleid.

Vestfold Venstre minner om de dårlige erfaringene etter utbyggingen av Torpveien, fra Fokserød til Sandefjord Lufthavn. Denne veien ble bygd ut på 90-tallet ble bygget ut uten tanke for andre enn bilister. I dag brukes veien av mange gående og syklister, særlig ved Kullerød, men også langs strekningen ned til flyplassen.

"Statens vegvesens burde prioritere bedre tilrettelegging langs eksisterende veier – som Torpveien – i stedet for å planlegge nye veier uten tanke for myke trafikanter", sier Homleid.

Tor Homleid

Foto: Karin Frøyd

Kontaktinformasjon:
Tor Homleid, politisk nestleder, Vestfold Venstre

Tlf: 93 42 48 06
e-post: [email protected]

Sandefjords Blads nettutgave har en omtale av det nye veiprosjektet som du finner på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**