– Kan vi få tak i kulturminnepengar for å restaurere gamle dampskipsbrygger til ny passasjertrafikk?

Venstres Anne Tørå Solsvik ville støtte rådmannens forslag om å lage ei utgreiing om framtidig bruk av kommunale dampskipsbrygger, og stilte spørsmål om det er mogleg å bruke flest mogleg av dei gamle dampskipsbryggene til fjordbuss, slik Venstre har foreslått i programmet sitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det vil vere verdfullt og miljøvennleg å få flest mogleg av dampskipsbryggene i bruk igjen slik dei først var tenkt, – til å frakte folk. Nå er dei fleste bryggene i bruk som utsettingsplassar for fritidsbåter. det er vel og bra, men la oss forsøke å få mest mogleg kollektivtrafikk over til sjøen, sa Anne Tørå Solsvik.

Rådmannen ville ta Venstres forslag med i det vidare arbeidet.

Les meir om dampskipsbryggene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**