Vil øke tilskuddet til barn

Levanger Venstre utfordrer ordfører Robert Svarva (AP) om øke tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. I en interpellasjon til kommunestyremøtet 20. mai blir Svarva (AP) bedt om å svare på om han vil øke det kommunale tilskuddet. Fra styrerhold i barnehagene er det gitt signaler om behov for en økning, senest i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2009, sier Venstres Karl Meinert Buchholdt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

—Ansvaret for å få økt dette tilskuddet ligger nå på ordfører Robert Svarva (AP), sier Karl Meinert Buchholdt, lokallagsleder i Levanger Venstre. – Barnehager er et viktig pedagogisk tiltak og et sentralt mål må være å gi et godt tilbud tilpasset det enkelte barn. Dette handler om å legge til rette for barn som har behov for ekstra assistenttimer, tid til veiledning og ekstra pedagogisk oppfølging, sier Buchholdt.

Han mener at vi trenger tiltak rettet mot spesielt utsatte barn og at barnehagene må få økte ressurser til dette viktige arbeidet. Venstre vil styrke forebyggingsarbeidet på en rekke områder og gi alle så gode levekår som mulig. – Vi setter det enkelte mennesket i sentrum — og ikke systemet slik de gjør i Arbeiderpartiet, avslutter Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

Les interpellasjonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**