Nytt hotell i Verksgata er for høyt

Bystyret vedtok planene for Verksgata 62 som kan benyttes til forretning, kontor og hotell. Venstre samlet et mindretall i synet om at prosjektet burde reduseres med en etasje, for å i større grad få dette tilpasset til omgivelsene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nybygget er plassert ved siden av Øgreids bygg i Verksgaten.

Venstres Helge Solum Larsen er godt fornøyd med at den historiske sjøhusrekken med dette prosjektet gjenopprettes. -Bygget er imidlertid for høyt. Det er høyere enn nabobygget til Øgreid og svært mye høyere enn de opprinnelige byggene som lå her, sa Solum Larsen. Han påpekte også at høyden ville være en ulempe for den bakenforliggende bebyggelsen. Venstre tok opp forslag om at prosjektet skulle reduseres med en etasje, men ble nestemt av Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og FrP.

Nybyggets uttrykksform er en moderne videreføring av de historiske sjøhusene med karakteristiske trekk som de vertikale gavlene, saltak, tetthet og materialbruk. Nybygget består av 4 sjøhus, som er bygget sammen til et hus.

Les mer om prosjektet og se bilder av det og den opprinnelse bebyggelsen i saksframlegget her >>

Venstre fikk vedtatt at det kreves at bygget minimum tilfredstiller energiklasse B.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**