Venstres miljøpris til Skjærgårdstjenesten

Vestfold Venstre har besluttet å gi Vestfold Venstres miljøpris for 2009 til Skjærgårdstjensten. Skjærgårdstjensten får prisen for miljøengasjementet de viser for å ivareta den viktige naturperlen som Oslofjorden utgjør. Prisen skal deles ut på Vollen, Karljohansvern i Horten på miljødagen 5.juni kl 18.00. Alle er hjertelig velkommen til å delta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

barn og natur

Foto: i.u.

I dag er det nærmere 2 millioner mennesker som har tilgang til fjorden og skjærgården. Renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av friluftsområdene er derfor svært viktig. Dette arbeidet utfører Skjærgårdstjenesten i fylket på en utmerket måte.
Vestfold Venstre er svært opptatt av å ta vare på de fellesverdiene som strender og øyer i Vestfold-skjærgården representerer, og det er derfor har Vestfold Venstre besluttet å gi miljøprisen for 2009 til Skjærgårdstjensten.
I tillegg til å holde vår skjærgård oppdatert til en hver tid, står også Skjærgårdstjenesten for informasjons og holdningsskapende arbeid

For Venstre har natur og miljøvern alltid vært viktig. For å verne sårbare fellesverdier ønsker Venstre blant annet
– Systematisk kartlegging av artsmangfoldet, tilsvarende det arbeidet som gjøres i Sverige.
– Etablere flere regionale natur- og kulturparker for å ta vare på natur- og
kulturlandskapene og å sikre en ansvarlig bruk av arealene.
Kulturlandskapene og å sikre en ansvarlig bruk av arealene.
– Arbeide for at den neste verneepoken i Norge også må sikre det biologiske mangfoldet
i sjø og langs kysten.
– Kartlegge det biologiske mangfoldet i sjø i alle kystkommunene.
– Sikre at små og verdifulle naturområder i og nær tettbygde strøk ikke nedbygges.
– Sikre viktige kulturlandskap mot gjengroing.

Jorda

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**