Kommentar: Hvor er alle de varme hendene?

De rødgrønne regjeringspartiene lovet i valgkampen for fire år siden 10.000 nye hender i eldreomsorgen. Styrkingen kan vise seg å være en ren bløff. Mange kommuner stiller seg spørrende til regjeringens påstander om at valgløftet er innfridd. Mye tyder på at velgerne er lurt trill rundt, skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i denne kommentaren. Han er også leder av Kommunalstyret for levekår i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

Jeg regner med at allerede etter denne forsiktige kraftsalven har rødgrønne politikere i Stavanger bestemt seg for å ta til motmæle i form av en kommentar eller tre. Men da bør de tenke seg om gang til. For hør bare her: Det er Norsk Sykepleierforbunds tidsskrift Sykepleien 8/2009 som står for formuleringene innledningsvis. De skriver på forsiden av de aktuelle utgaven: «Regjeringen skryter av at målet om 10.000 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren er nådd. Men Sykepleien kunne ikke finne dem.»

Tema er viet stor oppmerksomhet i sist utgave. Jeg tror at eksemplet fra Eid kommune er ganske illustrerende: Det er i perioden 2004—2007 opprettet noen ganske få nye stillinger i eldreomsorgen i kommunen. Men dårlige utsikter for 2009 har gitt en reduksjon på 5,23 årsverk. «I dag er vi tilbake på omtrent 2005-nivå», forteller kommunesjefen for pleie og omsorg. Det vi si tilbake til start. Det er all grunn i et nasjonalt perspektiv å spørre: Hvor er alle stillingene? Jeg har forsøkt å gå nærmere inn i tallene overført ned til Stavangers forhold. Enkelt er det ikke. Men de neste avsnittene vil sannsynliggjøre at helseministeren tar feil når han hevder at regjeringen har levert.

Han hevder selv i et intervju at upresis begrepsbruk og blanding av målgrupper vanskeliggjør dokumentasjonen. Han står likevel på sitt at regjeringen har innfridd. Jeg vil hevde at det er et grunnleggende og avgjørende moment som er hoppet galant over: Statsråden teller med kreti og pleti av stillinger. Han skiller ikke mellom nye årsverk og årsverk som følge av planlagte tiltak. Han skiller altså ikke mellom lovte 10.000 nye stillinger i kommunene og stillinger som uansett var planlagt gjennom ulike tiltak. Når utgangspunktet er feil må konklusjonen også bli uriktig. Jeg skal forsøke meg på en forklaring:

Det har åpenbart vært en økning av stillinger innen helse- og sosialomsorgen de siste fire-fem årene. Jeg har ikke dekning for å hevde det, men jeg er rimelig sikker på at uansett denne type tidsperspektiv ville vi uansett sett en reell økning i årsverk innen helse- og sosialsektoren. Hvis målet er innfridd har det gitt 23 nye ekstraordinære stillinger innen eldreomsorgen til hver enkelt kommune i gjennomsnitt. Stavanger kommune skulle hatt i overkant av 300 nye ekstraordinære stillinger ut fra befolkningsgrunnlaget. Det har vi ikke fått. Regjeringen har et åpenbart forklaringsproblem. Det er som sagt komplisert å gå inn i tallmateriale. Kommunenes Sentralforbund (KS) regner på en måte. Statistisk sentralbyrå (SSB) regner på en annen. Forskjellen utgjør hele 6000 årsverk. Jeg er rimelig trygg på at det er KS sine tall som er best å feste lit til. Ganske enkelt fordi SSB regner med at hvis en vikar stepper inn for en sykmeldt, telles dette som to årsverk. Det blir fort 10.000 nye hender på en slik tellemåte. Dessuten. Det er ikke vanskelig å dokumentere at det er siden 2004 kommet mange nye stillinger innen helse- og sosialsektoren i Stavanger kommune. Men poenget er at dette er planlagte stillinger som en konsekvens av nye tiltak. Vi har fått nye sykehjem, nye bofellesskap og andre tiltak i perioden. Tallene skiller ikke engang mellom eldreomsorg og annen helseomsorg. Jeg vil tro at i Stavanger er mange nye stillinger relatert til opptrappingsplanen for psykisk helse.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Hvor mange stillinger vi har fått som er helt nye og som en konsekvens av regjeringens styrkning av eldreomsorgen er i det blå. Tallet er nærmere 30 enn i overkant av 300. Det utgjør i så fall under 10 prosent av de satsingen. I beste fall. I samme periode har vi redusert tilskuddet til de hjemmebaserte tjenestene. Dessverre har ikke Stavanger kommune en god nok oversikt som ved et tastetrykk kan gi oss svar i form av vekst/reduksjon i stillinger innen sykehjem/hjemmebaserte tjenester.

Diskusjonen om de 10.000 hendene er viktig. Det handler om en regjerings troverdighet. Lenge trodde jeg at de 10.000 hendene utgjorde 5000 årsverk. Heldigvis bekrefter helseministeren at det handler om 10.000 årsverk. Men hvorfor ikke si det med en gang? Hvorfor ikke være tydelig? Og det er ikke bare varme hender som skal til i eldreomsorgen. Eldreomsorgen trenger høyere status og mer kompetente ansatte. Det er 10.000 nye årsverk av kompetente ansatte den viktige omsorgen trenger. Regjeringen ikke har innfridd. De er så langt ikke i nærheten av å dokumentere at omsorgen har fått en vedvarende vekst av 10.000 nye ekstraordinære årsverk innen eldreomsorgen. Det er regjeringen som sitter på bevisbyrden selv om den er vanskelig å regne ut.

Regjeringen lover likeså godt enda 12.000 nye stillinger innen eldreomsorgen innen 2015. Det skyldes hovedsakelig økt behov og ikke en reell styrkning. Men det er et vågalt tall å gå inn i valgkampen med: De vil love 12.000 nye stillinger før de har dokumentert at det er opprettet de 10.000 nye som de lovet for fire år siden. Det er godt gjort! Godt valg.

Denne kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**