Private barnehager er en verdi i seg selv

For Venstre er private barnehager en verdi i seg selv, ikke bare et ledd i å oppnå full barnehagedekning, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-De private barnehagene representerer et mangfold og en valgfrihet som Venstre mener er viktig å opprettholde. For å få til det må de private barnehagene ha samme statlig finansiering som de offentlige, ellers stiller de ikke med samme utgangspunkt, sier Skjelstad.

-Regjeringen med SV i spissen viser ved forslaget til ny barnehagelov at de ikke lenger føler seg forpliktet til å stå fast på barnehageforliket som alle partier tidligere har vedtatt. De tror tydeligvis at bare det offentlige er best skikket til å drive både skole og barnehage. På vegne av Venstre lover jeg at vi skal kjempe med nebb og klør for at §14 i barnehageloven ikke fjernes slik regjeringen ønsker. Det er helt avgjørende at private og offentlige barnehager likebehandles i loven om tilskudd, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**