Fylkesmannen mener det er nok sykehjemsplasser

En strid om tall kan bremse bygging av sykehjem og omsorgsboliger i Stavanger. Det blir i så fall en liten katastrofe, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen. Han leder kommunalstyret for levekår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ifølge Fylkesmannen skal det regnes slik: Antall innbyggere på 80 år og over deles på kommunens antall plasser på sykehjem, pluss antall plasser hvor det gis heldøgns pleie av forskjellige årsaker, for eksempel psykisk sykdom uansett alder.

Når en følger denne modellen, har Stavanger en dekningsgrad på 30 prosent. Gjennomsnittet for hele landet ligger på 27, og kommuner som har lavere dekningsgrad enn dette, skal ha forrang når det søkes om støtte i Husbanken, uttaler Fylkesmannen.

— Hvis Fylkesmannens måte å regne på skal følges, står vi overfor en liten katastrofe for folk som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig. 70—80 personer står i kø, først og fremst psykisk utviklingshemmede og psykisk syke, uttaler Per A. Thorbjørnsen.

— Hvis Husbanken følger Fylkesmannens regnemåte, blir politikernes vilje til et realt løft stanset av byråkratiet. Å blande sykehjemsplasser med andre omsorgsplasser, virker søkt. Behovet må være avgjørende, og det er forskjell på store og små kommuner, sier Thorbjørnsen.

Les mer i Aftenbladet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**