– Kommunen bør samarbeide med Husbanken om Myra-utbygging

– Arendal kommune bør søke samarbeid med Husbanken for å få hjelp til en god og helhetlig planlegging av av det store boligfeltet med 700 nye boliger i Myra/Bråstad, sa Venstre Jan Kløvstad i Arendal bystyre i kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jan Kløvstad

Foto: Venstre

Venstre la vekt på det gode arbeidet Husbanken har gjort i planene for Blødekjær og Marisberg, og viste til den sentrale rolla Husbanken har i lignende utbygginger i sammenlignbare kommuner som Kongsberg, fredrikstad, Sarpsborg, Sandeford og andre kommuner. Da vil vi også få hjelp til å unngå flatsprenging som på Nidelvåsen og området bak Engene kirke, sa Kløvstad og viste til tendensen å erstatte konkurransefordelen sørlandske småkoller med flate felt som fylles med tuja.

Jan Kløvstad roste planarbeidet og sa at det er en godt gjennomarbeidd og framtidsretta plan som nå blir vedtatt. Det blir en stor og god skole, gode idrettsanlegg, godt med grønne lunger og grønne korridorer. Vi ber om at det fortsatt vurderes støyproblemer mot E18, og at det legges vekt på trafikksikkerhetssamarbeidet også i anleggsperioden.

Venstre støtta SVs forslag om klima- og miljøvennlig utbygging med fjernvarme, men ville sende SV-forslaget om markagrense over til kommuneplanutvalget for å få grundigere behandling.

Rådmannen hadde ikke lyst til å binde et samarbeid med Husbanken så tidlig i prosessen, i tilfelle kommunen velger å overlate utbygginga til private interesser.

Venstre fikk bare 5 stemmer for forslaget sitt, men håper likevel Husbanken blir dratt inn i det videre arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**