Penger til Skeiv i Nord-Trøndelag

-Nord-Trøndelag skal være et inkluderende fylke med plass for alle, uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, religion eller seksuell legning. Dette er et av satsingsområdene for fylkesrådet. Tolerante og åpne samfunn er attraktive og kreative og viktig for at folk vil velge Nord-Trøndelag som bosted, sier fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

Fylkesrådet går nå inn for å bevilge 380 000 kroner til bygging av nettverk for homoseksuelle og lesbiske i Nord-Trøndelag. — Prosjektet til LLH-Trøndelag vil kunne være med å bidra til at arbeidet med inkludering av alle i lokalsamfunnene i fylket forsterkes, sier Kjær Haraldsen.

– Målet er at det skal være lett å være skeiv i hele Trøndelag. Dette er et viktig tiltak for å hindre fraflytting fra mindre byer og bygder til storbyene. LLHs mål er at skeive skal kunne leve et godt liv med et etablert nettverk der de bor. Ca 5% av befolkningen er homofile/lesbiske, noe som utgjør ca 6 500 i Nord-Trøndelag, sier Annikken Kjær Haraldsen.

Les hele saken i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**