– Tar saken opp med justisministeren

Vera Lysklætt har gjentatte ganger tatt opp saken om opprydding av udetonerte miner og bomber i Finnmark med regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Oppryddingsarbeidet i Lakselv sentrum må selvfølgelig pågå fortløpende — og arbeidet
må gjenopptas så snart som mulig når tela er ute av jorda, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt.

– Jeg har derfor nok en gang tatt denne saken opp med regjeringa — nå med justisministeren — når det nå viser seg at Forsvarsdepartementet ikke akter å stå bak det videre oppryddingsarbeidet. – Jeg forventer at justisministeren nå bidrar slik at det ikke skapes usikkerhet rundt denne saken også i år, avslutter Vera Lysklætt.

Dette er en merkelig form for ansvarsfraskrivelse fra forsvarsministeren sin side.

– Dette er en jobb hun lovte å ta på seg ansvaret for i fjor høst i sitt svar til meg — både oppryddinga
og hun lovte også å ta regninga for arbeidet. Fattige finnmarkskommuner skal ikke rydde opp etter
krigens dager. Dette er en oppryddingsjobb som har vært forsømt i flerfoldige tiår fra staten
sin side, sier Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**