– Moralsk forkastelig praksis

Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt har i dag utfordret fiskeri- og kystminister Helga Pedersen på praksisen tollvesenet har om å destruere høyverdig matfisk som blir forsøkt smuglet ut av landet. — Det er moralsk forkastelig at dette går rett i søpla, sier Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 1500 kilo fiskefilet ble destruert i Troms og Finnmark forrige måned.

1500 kilo fiskefilet ble destruert i Troms og Finnmark forrige måned.
Foto: © Alexander Mychko | Dreamstime.com

Fiskeribladet Fiskaren skriver at 1500 kilo fiskefilet — 6000 middager — har blitt destruert den siste måneden bare i Troms og Finnmark. Fisken kommer fra turister som tar med seg for store kvantum over grensene. Og det er for det meste hvit, renskåret og vakuumpakket filet som må destrueres.

Vil undersøke alternative bruksområder
– Jeg har derfor stilt spørsmål til statsråd Pedersen om hva hun vil gjøre for å begrense forsøk på smugling av fisk over grensa, og hva hun vil gjøre med den moralsk forkastelige praksisen at dette går rett i søpla, sier Lysklætt.

– Selvsagt vil det innebære en risiko å la beslaglagt fisk benyttes til menneskeføde uten at den er kvalitetssjekket. Men jeg er opptatt av at man undersøker de mulighetene som finnes for alternative bruksområder, avslutter Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**