Setter vi tæring etter næring i skolesaken i Verdal?

Venstre stemte for det rimeligste alternativet. Et alternativ som er et kjempeløft innenfor skolesektoren i Verdal. Dette gjorde vi fordi:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Årsregnskapet i Verdal kommune for 2008, viser et overforbruk på 13 mill kr — og det er FØR vi har satt spaden i jorda for nye skolebygg på Verdalsøra.

– Forskjellen på de to alternativene det ble stemt over i kommunestyret er følgende: Begge alternativene har ny barneskole og ny flerbrukshall. I stedet for helt ny ungdomsskole støttet vi et forslag med renovering og noe nybygg for 45 mill — i tillegg til de 15 mill som ble brukt på ungdomsskolen for noen få år siden. I stedet for helt nytt svømmebasseng støttet vi forslaget om renovering som også ble foreslått av konsulentfirmaet i 2007 og som AP og rådmannen støttet den gangen.

– Når ordføreren hevder at nybygging for inntil 278 mill bare gir 5 mill ekstra i driftsutgifter pr. år, er det en oppsiktsvekkende uttalelse. Vi driver kommunen i dag med 13 mill mer enn vi har inntekter til. En utbygging og renovering til 210 mill, som SP foreslo, vil også være en svært stor utfordring for kommunen. I økonomiplanen går det fram at vi må spare inn ca. 25 mill for å klare det – og da i tillegg til de 13 mill vi har som overforbruk i dag. Det er derfor ikke riktig som det sto i Verdalingen den 28.05 at Venstre mente at en slik merutgift er til å leve med.

– Utfordringene er store og jeg kan ikke se en eneste sektor som kan skjære ned tilbudet uten at det smerter. Dessuten står vi foran store utfordringer innen eldreomsorgen når antall eldre øker sterkt i årene framover.

Verken økt eiendomsskatt eller skolenedleggelser står på vår ønskeliste. Vil nå AP, H og FrP med sitt dyre alternativ tvinge fram slike drastiske virkemidler for å skaffe nok inntekter? Det vil de ikke snakke om i dag. Skal ikke regningen betales?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**