Venstre relanserer Oslo torg

Venstre har i bystyret foreslått å gjenopplive Oslo torg. Beboerne jubler over Venstres private forslag og håper at torget kan være en realitet innen Oslo feirer 700 år som hovedstad i 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oslo torg har historiske dimensjoner og skriver seg tilbake til middelalderen da det lå omtrent der hvor Bispegata og Oslo gate i dag krysser hverandre. Torget skal ha vært byens viktigste markedsplass frem til ca. 1640. —Det aller viktigste er å knytte sammen de ulike delene av middelalder-Oslo, sier Veivåg til forslaget.

Dersom man skal få til en gjenopplivning av torget må trafikken vike. Primært sett ønsker beboerne i området å fjerne buss- og biltrafikken fra Gamle Oslo og ønsker at disse heller skal følge hovedveiene istedenfor dagens løsning som gir rystninger i kulturminnene. Venstre har ikke tatt stilling til hva man skal gjøre med busstrafikken men ønsker her en utredning for å finne den best mulige løsningen. -For Venstre er det viktig å bevare gode kollektivløsninger, sier Veivåg. -Samtidig kan man ikke ha en gamleby uten et torg. Her er det en historisk dimensjon, en byutviklingsdimensjon og en beboerdimensjon, avslutter Veivåg.

Les mer om saken i Østkantavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**