Lyntog som avledningsmanøver

I BA 26. mai fortsetter Audun Lysbakken å late som hans eget parti ikke sitter i en regjering med flertall på Stortinget. Han har heller ikke fakta rett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har gjentatte ganger understreket at en opprusting av Bergensbanen, der Ringeriksbanen er det viktigste tiltaket å få på plass, vil kunne være starten på et fremtidig lyntognett mellom de største byene i Norge. Det er med andre ord ikke noen motsetning mellom å satse på lyntog og å satse på Bergensbanen, slik Lysbakken synes å tro.

Med en reisetid på fire timer, som er Venstres målsetning for 2020, vil man tilføre Bergensbanen over 930 000 flere reisende i året. Over 600 000 av disse vil være pendlere som med dagens løsning velger bilen til Oslo.Utbedringene som Venstre har foreslått er enkle, billige og ikke minst klare nå. Ringeriksbanen ble vedtatt i 1992 og venter bare på finansiering.

I Nasjonal Transportplan er Ringeriksbanen avspist med midler til planlegging i slutten av planperioden. Lysbakkens SV har tydeligvis bestemt seg for å ignorere jernbane til Vestlandet helt til det blir reelt med høyfartstog. Det taper både miljøet og Vestlandet på. Når det kommer til prioriteringer velger Venstre løsninger som vil gi en miljøgevinst nå.

Audun Lysbakken bruker tanken om lyntog som avledningsmanøver for å dekke over regjeringens manglende satsing på Bergensbanen. Det burde han ikke få lov til.

Gunn-Vivian Eide er stortingskandidat for Venstre i Hordaland, og initiativtaker til togkampanjen Bergensbanen 4-20-20

Innlegget sto på trykk i BA 28. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**