Millioner til idrettsanlegg

Fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen(V) foreslår å dele ut millionbeløp til idrettsanleggene i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

I handlingsplan for spillemidler og investeringstilskudd til store anlegg 2009-2012 støtter vi opp om ulike prosjekter rundt om i fylket. sier Haraldsen. -Fylkeskommunal medvirkning med investeringstilskudd til store anlegg av regional-/fylkesomfattende betydning er et sentralt virkemiddel overfor idretten i fylket, sier Haraldsen.

-Investeringstilskudd til anlegg av regional-/fylkesomfattende karakter vurderes i sammenheng med føringer i regionalt utbyggingsprogram, felles anleggsplan for idretten i Trøndelag og den til enhver tid gjeldende Handlingsplan for investeringstilskudd, sier Annikken Kjær Haraldsen.

Her finner du saksutredningen og oversikten over anlegg som blir prioritert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**