Styremøte i Iveland Venstre 01.06.09

Iveland Venstre prioriterer åpenhet og legger derfor ut refferatet fra sine styremøter på innternett.
Det ligger under.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Oppmøtte:
Mats Jensen
Marius Brufjell
Olaf Engestøl
Odd Håvard Dahle
Karl Inge Thommasen

Sak 1: Utvalgsaker: [link#http://iveland.kommune.no/index.php?m=fil&m_action=vis&f_id=1397]

Vær oppmerksom på at det som skrives her er styrets mening i møtet, dersom nye argumenter kommer frem senere og saken ikke er av prinsippiell art er våre repesentanter fristilte til å stemme noe annet.

PS29/09 Søknad om utsettelse av boplikt
Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS30/09
Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling, men syntes det er rart at Iveland Jaktlag ikke har søkt om å felle elg. Iveland Venstre vil vurdere å bevilge elg av samme kvote som i 08.

PS31/09
Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS32/09
Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS33/09
Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS34/09
Iveland Venstre mener at tomten burde brukes til mer formålstjenelig virksomhet, da med tanken på arbeidsplasser og bygdeutvikling. Iveland Venstre mener også at saker om grunnavståelse burde tas opp i kommunestyret og ikke bare i hovedutvalg.

PS35/09
Iveland Venstre støtter rådmannens innstilling, og det er for oss ikke aktuelt å bevilge penger etter denne tertialrapporten, og vil heller vente til budsjett behandlingen.

PS36/09
Iveland Venstre vil støtte rådmannens innstilling.

PS37/09
Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling, og vil foreslå et nytt kule punkt om evaluering om 3år

PS38/09
Iveland Venstre vil nødig kutte et årsverk i skolen eller øke de kommunale avgiftene med 25%,og vil derfor fremme forslag om å stryke punkt 2, dersom ikke andre bedre forslag kommer opp.

PS39/09
Iveland Venstre står fortsatt fast på sitt program og vil derfor beholde skolestrukturen slik som den er. Sekundært vil Iveland Venstre støtte forslaget som innebærer å flytte 1-7 klasse til Skaiå.
Se uttalelse fra styret i Iveland Venstre datert 28.04.09 [link#https://www.venstre.no/agder/iveland/artikkel/20357/]

PS40/09

Iveland Venstre vil fremme forslag om at Iveland kommune fortsetter sitt samarbeid med Setesdals kommunene, og vil stadfeste sitt samarbeid med dem slik vi har i dag. Vi mener derfor ikke at det er ønskelig med en utredning om dette spørsmålet.

PS41/09
Iveland Venstre vil følge rådmannens innstilling.

PS42/09
Iveland Venstre vil følge rådmannens innsilling

PS43/09
Iveland Venstre finner det vanskelig å innvilge tillatelse til å arrangere aportprøver, dette av omsyn for at det er mye rådyrkje på denne tiden av året og at disse prøvene kan ødelegge for dette.
Dette bør kunne gjøres i perioder uten båndtvangen

Iveland Venstre vil derfor fremme forslag om å avise denne søknaden.

Sak 2 Eventuelt.
Iveland Venstre vil i formannskapet forsikre seg om at saken om stedsutvikling birketveit kommer opp i neste kommunestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**