Bekymret for frafall i videregående skole

Dersom frafallet i den videregående skolen fortsetter, vil nesten hver fjerde person i yrkesaktiv alder bare ha grunnskoleutdanning i 2030. Venstre synes dette er bekymringsfullt, og Guri Melby tok derfor opp dette i bystyret 28. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby på Venstres LM 2009

Foto: Jon Gunnes

Hun fremhevet to perspektiv: – Vi vet at utdanning er en beskyttelse mot å havne utenfor arbeidsmarkedet, og vi vet også at Norge vil være enda mer avhengige av kompetent arbeidskraft i framtida, siden vårt konkurransefortrinn ligger i nettopp kompetanse, og ikke i billig arbeidskraft.

Det er lite tvil om at det viktigste som kan gjøres for å hindre frafall i videregående skole, er å sikre at alle elever får med seg grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen, og at de opplever mestring i skolehverdagen. Vi vet at de som lykkes i grunnskolen, i stor grad også fullfører videregående skole, og at de også går videre til annen utdanning. Derfor er Venstre bekymret for de store kuttene det rødgrønne flertallet har vedtatt innenfor nettopp skolen. Mindre ressurser i skolen betyr færre lærere, og dette rammer de svakeste elevene mest.

Noe av det viktigste som kan gjøres for å forhindre frafall, er å sikre at rådgiverne har god kompetanse om både videregående opplæring, utdanningstilbud og om yrkeslivet. Det er derfor viktig at man finner rom til å prioritere videreutdanning og kompetanseheving av rådgiverne. Det er også viktig å få til et bedre samarbeid med fylkeskommunen for å forhindre frafall, og i den forbindelse fremmet Venstre en merknad om behovet for flere lærlingeplasser, noe som Trondheim kommune bør bidra til. Dette er viktig for å gi et bedre tilbud innenfor yrkesfag, der frafallet er størst. Venstre fikk med seg flertallet på dette, men fikk ikke gjennomslag for å redusere eller fjerne arbedsgiveravgiften for lærlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**