Frykter Senterpartiet for sørsamenes eksistens?

Adresseavisen har i vinter og vår dokumentert de store utfordringene sørsamene og sørsamisk reindrift står overfor, og Adressa.no har 28. mai et oppslag om at Sps landbruksminister Brekk frykter for sørsamenes eksistensgrunnlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Guri Melby

Foto: Ole Morten Melgård

Årsaken til Brekks frykt er konsekvensene av de store rovdyrtapene som reindriften i Midt-Norge har hatt de siste årene, og som flere nå erkjenner at det må gjøres noe med. På lang sikt er imidlertid nedbygging av reinbeiteområder gjennom hyttefeltsutbygging, veger og lignende om mulig en enda større trussel mot reindrifta. Riksrevisjonen har tidligere kritisert lokale myndigheters lite bærekraftige arealplanlegging. I slike spørsmål viser grunneierne, mange av Sps tradisjonelle velgere, ikke mye forståelse for reindriftens behov.

Lavrans

Foto: NN

For Venstre som sosialliberalt parti er det viktig at samfunnet sikrer interessene til ei lita og utsatt urfolksgruppe mot truslene fra det moderne storsamfunnet. Vi håper landbruksministeren og Senterpartiet står opp for sørsamene også når det ikke handler om felles fiender som rovdyr.

Guri Melby, stortingskandidat
Lavrans Skuterud, stortingskandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**