Små barnehager der vi bor

– Det er ikke nødvendig å rasere kulturhistorie og grøntområder for å lage gode barnehager i barnas nærmiljø, sier Linn Beate Kaald Thoresen. Grorud Venstre er for vern av Rødtvet barnehage. Det finnes andre løsninger for å lage flere barnehageplasser i bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lille Sandal

Foto: Sandal

For det første har byantikvaren gitt grønt lys for å renovere det eksisterenede bygget som utgjør Rødtvet barnehage innvendig. Det gir ikke den storbarnehahgen med 70 plasser som bydelen og bydelsutvalget vil ha, men det gir en del plasser.
For det andre, så skal det bygges en ny gårdsbarnehage på Nordtvet gård.
Bydelen bør også satse på, og ikke legge ned, lille Huken naturbarnehage. I tillegg er det nevnt flere adresser og finnes åpenbart mange muligheter til å skape gode, små barnehager flere steder i bydelen, også på Rødtvet.

Grorud Venstre er kritisk til bydelens ensidige satsning på store barnehageenheter.
I tillegg til de pedagogiske og driftsmessige utfordringene med store barnehager, så innebærer de at mange barn ikke får barnehageplass i sitt nærmiljø.
– Det bryter helt med vår politiske idé om å skape en klimavennlig infrastruktur i bydelene hvor folk ikke trenger bil. Idéelt bør folk kunne gå for å hente og bringe barn i barnehagen i bydelen de bor, også i en hektisk hverdag, sier Linn Beate Kaald Thoresen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**