Kommentar: Lommeboken avgjør behandling

Venstres Svein Abrahamsen tar opp behandlingstilbudet for sykelig overvektige i et debattinnlegg i Afftenposten den 5. juni 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Her er innlegget:

Lommeboken avgjør behandling

Overvekt er et stort helseproblem i Norge og for sykelig overvektige kan en vektoperasjon være siste utvei. Disse pasientene har ofte dårlig livskvalitet og bør prioriteres høyt av helsevesenet. De offentlige sykehusene har imidlertid lav kapasitet og flere års ventetid for vektoperasjoner.

Mange sykelig overvektige orker ikke flere år i kø og søker seg heller til private sykehus. Disse sykehusene har ikke ventetid for vektoperasjoner, men krever over hundre tusen kroner fra pasienten i betaling for behandlingen. De private sykehusene gir ikke gratis behandling fordi de regionale helseforetakene ikke har inngått avtaler med disse om vektoperasjoner.

Jeg stiller spørsmål ved hvorfor de regionale helseforetakene ikke gir pasientene raskere behandling ved å samarbeide med private sykehus om å ta unna noe av behovet for vektoperasjoner. Nå er det tykkelsen på lommeboka som avgjør om en sykelig overvektig kan få behandling på dagen ved et privat sykehus eller må stå årevis i kø ved et offentlig sykehus. Det bør heller være den som trenger det mest som får behandling først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**