Komitemøte i bystyret torsdag 11. juni

Bystyrekomiteane har møte torsdag 11. juni med tertialrapporten for dei første fire månadane av 2009 som hovudsak i fleire av komiteane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vensgtre har Anne Tørå Solsvik i oppvekstkomiteen og Jan Kløvstad i omsorsgkomiteen. Les om sakene i komiteane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**