Vil gi 16-åringene stemmerett

Røst kommune sender søknad til Barneombudet, og ber om at 16- og 17-åringene på Røst får stemmerett ved neste kommune- og fylkestingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Logo røst kommunevåpen

kilde AN

– Søknaden er et svar på en oppfordring fra departementet om at de ønsker at flere kommuner blir med på en prøveordning, og departementet ønsker at et tverrsnitt av landets kommuner deltar på denne ordningen. Og da må jo Røst være med, sier Arnfinn Ellingsen, ordfører på Røst.

Et enstemmig kommunestyre på Røst har gått inn for søknaden.

– Og vi ser på dette som en mulighet for at flere ungdommer blir politisk engasjert, og bruker dette engasjementet på å skaffe seg innflytelse på sin samtid og framtid. På Røst vil en slik ordning omfatte mellom 20 og 30 ungdommer, og vi håper selvsagt at departementet ser positivt på vår søknad, sier Ellingsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**