Medlemsmøte om fattigdom

Mandag 8.juni inviterte St.Hanshaugen Venstre Fattighuset til å holde innledning om fattigdom i Norge. Media- og logistikkansvarlig, Johanna Engen innledet om hva det vil si å være fattig i Norge og den jobben som de gjør for økonomisk vanskeligstilte i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Den største utfordringen for økonomisk vanskeligstilte i Norge er opplevelsen av kronisk finanskrise som tærer på fra dag til dag. Samtidig er det viktig å huske på at terskelen for å oppsøke Fattighuset er enorm for brukerne. Det er en stor belastning for mennesker å komme til en erkjennelse av at man er fattig. Etter EU-standarder for fattigdom er uføretrygdede i Norge i dag å regne for fattige, dette gjør at vi i dag har 400.000 fattige i Norge, hvorav 100.000 av disse igjen er barn som knapt nok har mat på bordet og i hvert fall ikke har anledning til å delta på fritidsaktiviteter og skoleutflukter. Det er vanskelig å se på mennesker at de er fattige i Oslo, fordi man ofte klarer å dekke primærbehovene med den støtten man får, sånn som mat, klær og tak over hodet. Skillet kommer først der hvor mange av oss går ut og tar en øl, går på kino eller restaurant eller andre kulturtilbud. Dette har ikke fattige i Norge råd til, de blir sosialt ekskludert. Hvilket liv er dette?

Engen påpekte en del områder hvor hun gjerne skulle sett at politikerne var mer tilstede. Det viktigste punktet var å heve uføretrygden til et slikt nivå at man slapp å være avhengig av sosiale tiltak for å klare seg fra måned til måned. Det må være en uførepensjon som gjør at man har tak over hodet, penger til strøm, klær og mat samt muligheten til å kunne gå ut en gang i blant. Ikke noe ekstragavant liv, men det å kunne føle at man var del av et sosialt samfunn.

artikkelen fortsetter under bildet.

Johanna Engen sammen med styremedlem Karl Arthur Giverholt

Foto: Torkild Strandvik

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og Toril Berge, leder av Oslo Venstre hadde også tatt turen for å høre en spennende og gripende innledning om virkeligheten for mange av Oslos beboere. De fikk også anledning til å fortelle litt om hva Venstre i Oslo har gjort for å forsøke hjelpe de som trenger det aller mest i byen vår. Engen hadde tidligere utfordret dem på hva Venstre står for politisk siden ingen på Fattighuset nevnte Venstre når de diskuterte forskjellige politiske partier. Den kanskje viktigste løsningen fra Venstre på utfordringen med økonomisk vanskeligstilte ligger i en reform som innebærer borgerlønn til de som mottar sosialstøtte i forskjellige former i dag. Denne borgerlønnen skal erstatte alle sosiale støtteordninger og være på et slikt nivå at man kan leve et akseptabelt og verdig liv.

Etter møtets slutt ble venstreforsamlingen utfordret på å komme til Fattighuset og fortelle om Venstres politikk, noe man mer enn gjerne ville gjøre.

Med dette var møtet med en modig og sterk kvinne over, mens flere av oss tilhørerne nok satt igjen med en litt merkelig følelse inne i oss selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**