Kommentar: Venstre, Nytorget og trehusbyen

Stavanger har en unik trehusbebyggelse. Stavanger er Europas største trehusby. Over 30.000 av oss bor i de over 8000 husene som regnes som en del av den klassiske trehusbebyggelsen. I sist valgperiode ble det ene trehuset etter det andre revet av et overivrig kommunalstyre for byutvikling. I denne perioden har det knapt vært omstridte rivningssaker, skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Armand Thorbjørnsen

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Nytorget har behov for fornyelse. Venstre har lenge ment at bevaring og fornyelse kan gå hånd i hånd. Bystyreflertallets svar på denne utfordringen i forrige valgperiode var imidlertid at jugendmuren, trærne og store deler av dagens bygningsmasse skulle raseres. Det skulle også graves ut et parkeringsanlegg rett ned i torget. Nytorget ville sett ut som et krater i mange år, og når alt sto ferdig en dag ville en viktig del av Stavangers historie være borte og byens identitet hadde fått et skudd for baugen.

Næringslivet i området ville gått under og flotte gamle boligområder hadde vært satt under direkte press. En mulighetsstudie for Nytorget viser at det ikke er nødvendig å grave seg ned for å bygge parkeringsplasser. Det var Venstre som foreslo å få på bordet denne utredningen. Svaret som har kommet viser at vi hadde rett. Det betyr høyst sannsynlig at Nytorget er spart for byutviklingsvandalisme.

Venstre fikk hele 9,3 prosent av stemmene ved sist kommunevalg i Stavanger. Det ga oss seks representanter i bystyret, to i formannskapet, vi er representert i alle kommunalstyrer og i alle bydelsutvalg. Vi har ikke gjort noen grunnleggende analyse av dette gode valget, men vi er overbevist om at av mange ulike årsaker står kampen for trehusbebyggelsen og Nytorget helt sentralt. Venstres Helge Solum Larsen har gjennom mange perioder arbeidet utrettelig for å bevare trehusbebyggelsen og hindre at Nytorget ble rasert i skjul bak et behov for bymodernisering.

Venstre ga aldri opp Nytorget. Venstres arbeid og folks engasjement for å bevare trehusbebyggelsen har gitt resultater.

Klinken rives

Foto: HSL

Klinken rives

Foto: HSL

I løpet av forrige periode mistet vi fantastiske historiske bygninger i Klinkenberg-kvartalet. I Smedgata-kvartalet forsvant Lars Oftedals barndomshjem, Asbjørn Klosters skole og den unike Radiocentralen ble revet ved en feil. I inneværende periode har vi ingen slike rivingsskandaler bak oss. Det har skjedd stor endring i kommunalstyret for byutviklings holdning til trehusbyen. De øvrige partiene endret sin holdning og byttet mannskap.

Respekten for trehusbyen har tatt seg opp igjen. Det er ikke for hardt å ta i, å hevde at Venstres kamp for trehusbebyggelsen har stoppet en utvikling som i forrige periode satte hele framtiden for trehusbyen i fare. Å være Europas største trehus forplikter oss i kulturminneperspektivet, i vilje til å bygge nye boliger i tre, til vedlikehold av kommunes egne hus og ikke minst i turistsammenheng.

Jeg har blitt Storhaug-beboer det siste halvåret. Jeg har kommet betydelig tettere på bydelen enn tidligere. Jeg har nyoppdaget perlene og helheten. Vi skryter med rette av Gamle Stavanger, trehusklyngen som ble reddet med en stemmes overvekt i bystyret en gang for lenge siden. Men store område av Storhaug står ikke tilbake for området Gamle Stavanger. Blåsenborg-området er fantastisk. Jeg er rimelig sikker på at vi ikke har tatt ut potensialet i forhold til at vi er Europas største trehusby — verken når det gjelder markedsføring eller tilrettelegging når først turistene er her.

Nytorget St. Petri kirke

Foto: HSL

Det naturlige bindeleddet mellom nettopp Storhaug og sentrum er Nytorget. Det er ingen tvil om at Nytorget trenger en rehabilitering. Men det er ubegripelig at trærne, jugendmuren og trehusene skal vike. Med det rehabiliterte Nytorget, med butikker, med park, med et levende kulturområde, med ivaretakelse av de fleste bygninger og redusert biltrafikk framstår området som helt avgjørende når sentrum skal utvikles mot Pedersgata og innover mot Urban Sjøfront og Tou Scene. Mange har i det siste tatt til ordet for en slik byutvikling. Det er en fornuftig strategi, men kan ikke realiseres via en rasering av Nytorget!

Men nå har det vist seg det Venstre lenge har hevdet: Det er fullt mulig å bygge er parkeringsanlegg under dette området via egne tunnelinnslag. Nytorget kan dermed være reddet. Det krever at dagens gjeldende reguleringsplan tas opp til ny behandling. Vern av Nytorget med det å få på plass en ny reguleringsplan er den viktigste oppgaven Venstre står ovenfor nå i kulturminnepolitikken. Dette er riktig uansett hvordan parkeringsanlegg kan bygges. Men er det vilje til å følge Venstres forslag om et fjellhallanlegg under Bergeland, kan det løse mange ting, og gi byen fantastiske nye muligheter.

Bare tanken på hva vi kan bruke Jorenholmen til er så spennende at muligheten må gripes …

Venstre har et stort engasjement som handler om å sikre og videreutvikle byens identitet. Det handler om å sikre trehusbebyggelsen. Det handler om å ta vare på byens særegne kvaliteter. Venstre har brukt sin innflytelse til få gjenreist respekten for trehusbyen. Også for Nytorget er det soleklart at et sterkt Venstre betyr en forskjell.

Denne kommentaren har også stått i Rogalands Avis, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**