Kulturhus, og andre langsiktige planer

Det er godt nytt at kulturhus igjen står på dagsorden i Sande kommune. Et stort flertall i kommunestyret har gått til valg på å sette i gang planlegging av et kulturhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kultur, teater

Foto: Microsoft

Det som dessverre er overraskende, er fremgangsmåten til administrasjonen. Det sto å lese i Sande Avis 30. april at "saken er så fersk at de involverte parter, kulturskolen og resten av kulturlivet, knapt nok er informert." Har administrasjonen overdreven tro på at de kjenner behovene til de ulike aktørene i kulturlivet? Ville det ikke være en fordel og først finn ut hva et kulturhus kunne inneholde og hvilke krav vi ville hatt til innhold, før vi satte oss ned ved tegnebrettet? Jeg observerer at bl.a. biblioteket ikke er tegnet inn i planene som ble presentert. Dette er stikk i strid med Rådmannens uttalelser i forbindelse med Bibliotekets framtid da biblioteket flyttet til sentrum. Missforstå meg rett, jeg er ikke opptatt av å flytte biblioteket, men derimot er jeg en stor tilhenger av planlegging før utførelse.

Det står også å lese at en evt. utbygging vil komme i "steg for steg over flere år". Jeg har så definitivt tro på at kulturhuset kan komme i en steg for steg løsning, men planen bør bære preg av en helhetlig tanke.

Vi har mange eksempler på manglende langsiktige planer i Sande kommune, eksempelvis kan det nevnes en sentrumsutbygging over relativt får år, der vi finner et stort utvalgt av forskjellige stilarter. En langsiktig plan kunne resultert i et sentrum preget av mer harmoni og helhet. Ungdomskolen er et annet eksempel. Her har det vært flikket på diverse tilbygg etter som behovet melder seg. En plan kunne tatt høyde for fremtidig vekst, og fjernet oss fra denne steg for steg kortsiktige tankegangen som kommunen nå innehar. Nå har vi vedtatt å bruke en del titalls millioner på restaurering og sikring av ungdomskolen, men det må være en kjensgjerning for alle og enhver at skolen slik den ligger i dag ikke er tilfredsstillende på sikt. Derfor bør vi sette oss ned og planlegge det nå, i god tid, før behovet blir prekært.

Til slutt en liten oppfordring til kulturlivet i Sande; sett dere sammen og finn ut hva dere har av ønsker! Når ikke Administrasjonen kommer til dere, må dere komme til administrasjonen.

Per Martin Berg
Leder — Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**