Presentasjon av Ringerikes Venstres Helge Stiksrud på Buskerudsidene

Helge Stiksrud er Buskerud Venstres 2. kandidat til stortingsvalget 2009. Han har både erfaring og tyngde etter flere sammenhengende perioder i kommunestyret i Ringerike fra 1991 og i formannskapet fra 1999. Han har tidligere også hatt en periode som kommunstyrerepresentant i Nannestad. Ved siste stortingsvalg var han Buskeruds førstekandidat, og Stortingsplassen glapp bare med noen få stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Selvstendig næringsdrivende
Kandidat ’09: Buskerud

Helge Stiksrud har en allsidig utdannings og yrkesbakgrunn, blant annet som informasjonsjef i et verdensomspennende konsern, som Norske Hydro (1990-2003). Han var i flere år landbruksattache ved den norske ambassade / EU delegasjonen i Brussel. og har sittet som leder av globaliseringsutvalget til Venstre. Han har dessuten arbeidet som faglig sekretær i landbrukskomiteen i Stortinget og har en periode vært journalist.

Helge Stiksrud har markert seg og vært tydelig i lokalpolitisk og fylkespolitisk sammenheng i flere perioder.
Ringerike Venstre beskriver Helge som en fleksibel, handlekraftig, idealistisk, inkluderende, reflekterende og sterk, men også ydmyk, person.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**