-Spør om utvidet fergetilbud til Ytterøy

I februar var samferdselsdepartementet klar til å betale for utvidet fergetilbud mellom Ytterøy og Levanger under forutsetning av at fylkeskommunen gjorde det samme. Fylkeskommunen bevilget pengene samme måned, men fortsatt er ikke det utvidede fergetilbudet kommet i gang. Venstres stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad lurer på hvorfor i et spørsmål til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Det ble lovt et utvidet fergetilbud til Ytterøy. Nå har det gått over tre måneder og et utvidet rutetilbud mangler fremdeles, sier Skjelstad. Det bla lagt til grunn en utvidelse av rutetiden med fremskynding på 20 minutter om morgen fra Hokstad, en ekstratur på kvelden og en ekstraavgang fra Hokstad på lørdag og søndag.

-Fylke og stat har bevilget de tiltrengte pengene, sier Skjelstad. Nå må de rødgrønne vise handling overfor Ytterøysamfunnet. —Med et bedre fergetilbud blir det også lettere å trekke beboere til øya som samtidig kan ha jobb på fastlandet, sier Andre N. Skjelstad

Les spørsmålet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**